Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 23.05.2018. 1. Rekisterinpitäjä Koliwood, Y-tunnus: 2622926-8, puh. 0400 969 711 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Elias Koskinen, elias at eliaskoskinen.com 3. Rekisterin nimi: toiminimi Koliwood -yrityksen asiakasrekisteri. 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen ylläpito. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen yhteyshenkilön, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-sivujen kautta lähetetyillä lomakkeilla. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena tästä ovat henkilötietojen käsittelijöinä yrityksen sopimussuhteessa toimivat yritykset. Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja tallentavien palvelimien tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 9. Rekisteröidyn oikeudet Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 10. Selosteen muuttaminen Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Ota yhteyttä

Toni

Asiakkuudet ja myynti040 702 0155sales@ovideo.fi

Elias

Videotuotanto0400 969 711elias@ovideo.fi